Comenius

“Uczenie się przez całe życie” ( Lifelong Learning Programme)
to program Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig. Jego celem jest rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.

Program Comenius jest adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.

Partnerskie Projekty Szkół
Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Cele szczegółowe Programu Comenius:
• rozwijanie wśród dzieci i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
• pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Źródło: http://www.comenius.org.pl/menu-glowne/o-programie

Projekt „I can express myself” jest projektem międzynarodowym realizowanym
w ramach programu Comenius. Obejmuje on placówki edukacyjne z pięciu krajów:  Hiszpanii,  Węgier, Turcji,  Anglii i Polski – Przedszkole nr 106. Czas trwania projektu przewidziany jest na okres 2 lat, od 02.09.2013r. do 30.06.2015r.  Zaplanowane działania realizowane będą jednocześnie we wszystkich placówkach, a ich rezultaty zamieszczane na stronie internetowej. Dzięki temu nauczyciele będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz dobrą praktyką.
Głównym celem projektu jest rozwijanie u dzieci inteligencji emocjonalnej,  umiejętności  rozpoznawania emocji u siebie i innych, nazywania ich, empatii.   Chcemy nauczyć dzieci umiejętnego i świadomego wyrażania emocji, za pomocą gestów, słów, mimiki.  Pragniemy, aby umiały mówić o swoich uczuciach i rozumiały uczucia innych. Działania zaplanowane w projekcie mają doprowadzić
do umiejętności wyrażania  emocji we właściwy sposób.
Oczekujemy, iż po zakończonym projekcie dzieci  będą miały świadomość , że nie ma złych emocji, może być tylko zła forma ich wyrażania. Wszystkie emocje są dobre, i potrzebne.
Inteligencja emocjonalna jest kluczem do sukcesu zarówno w życiu dziecka jak
i osoby dorosłej. Dając dobre podstawy przedszkolakom możemy mieć pewność, że nasze dzieci będą lepiej radziły sobie w dorosłym życiu.

 

Działania w ramach projektu:

1. Założenie kącików relaksacyjnych w każdej sali.

2. Założenie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.3. Wysyłanie pocztówek Bożonarodzeniowych do pozostałych partnerów projektu.

Zdjęcia pocztówek, które otrzymaliśmy.

4. Videokonferencje z pozostałymi partnerami projektu z udziałem dzieci.

5. Warsztaty plastyczne “Karnawałowe maski” dotyczące radości.

6. Warsztaty metodą dramy z udziałem aktora.

7. Założenie pudełek na emocje.

8. Konkurs na grę edukacyjną dotyczącą emocji.

9. Warsztaty dla rodziców “Jak wychowywać dziecko z wysoką inteligencją emocjonalną”.

 

10. Wystawa zdjęć promujących projekt na Festiwalu Dzieci i Młodzieży “Artystyczny Targówek”.

11. Zakup  pomocy dydaktycznych.

12. Konkurs na opowiadanie dotyczące emocji.

 

13. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród rodziców.

14. Systematyczne cotygodniowe zajęcia dotyczące poszczególnych emocji przeprowadzane w każdej grupie.

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Error gathering analytics data from Google: Not FoundLiczba odsłon: (ostatnie 30 dni)