Drodzy Rodzice!!!

Zgodnie z Państwa deklaracją uczestniczenia dziecka w zajęciach opiekuńczych od 01.06.2020r. informujemy, że:

W związku z potrzebą otwarcia kolejnych oddziałów od 01.06.2020r informujemy o nowych  godzinach przyprowadzania dziecka do przedszkola wynikających z konieczności zapewnienia  jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa dzieci (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego – poszczególne grupy nie mogą się spotykać)

Harmonogram przychodzenia dzieci do przedszkola:

I Grupa „ Misie” godz. 07.00 – 07.15

II Grupa „Słoneczka” i „Wiewiórki” godz. 07.30 – 07.45

III Grupa „Biedronki” i „Jeżyki” godz. 07.45 –08.00

IV Grupa „ Motylki” godz. 08.00 – 8.15

V Grupa „Jeżyki” godz. 07.15 – 07.30
Grupa ta będzie czynna do godziny 16.00

Prosimy o ścisłe przestrzeganie godzin przyprowadzania dziecka do przedszkola.
Prosimy o zawiadamianie sekretariatu Przedszkola nr 106 z jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności dziecka lub przyjściu na inną niż wyznaczona dla grupy godzinę.

Informacja ta jest niezbędna  do ustalenia harmonogramu pracy placówki i zapewnienia postępowania zgodnie z wytycznymi GIS.

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu dzieciom prosimy o przyniesienie wcześniej upranego i uprasowanego ubrania (zdezynfekowanego) na zmianę w worku i przekazanie go do szatni.

 

Dziękujemy za zrozumienie

Zapraszamy do przedszkola w dniu 01.06.2020r.

Wicedyrektor Przedszkola nr 106

Barbara Krupińska

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Error gathering analytics data from Google: Not FoundLiczba odsłon: (ostatnie 30 dni)