Organizacja dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
(zgodny z nową podstawą programową)

6.30   –    8.30     – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań:
manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, praca indywidualna i
wyrównawcza z wybranymi dziećmi, wprowadzanie nowych gier i
zabaw, utrwalanie wierszy i piosenek
8.30   –     8.45     – zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
(nakrywanie stołów, mycie rąk)
8.45   –     9.00     – śniadanie
9.00   –    10.00   – zajęcia dydaktyczne prowadzone według programu przez nauczyciela
10.00   –  10.30   – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
10.30  –   11.30    – pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy i gry
terenowe
11.30  –  12.00     – powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu, czynności
higieniczno-obsługowe
12.00  –  12.30     – obiad
12.30  –  12.45     – mycie zębów (grupy młodsze przygotowanie do leżakowania)
12. 45–   14.30     – leżakowanie (dzieci młodsze), poobiedni odpoczynek, zajęcia
wyciszające i zajęcia programowe (dzieci starsze)
14.30  –  14.45     – przygotowanie do podwieczorku
14.45  –  15.00     – podwieczorek
15.00  –  17.30     – zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, praca
indywidualna i wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Error gathering analytics data from Google: Not FoundLiczba odsłon: (ostatnie 30 dni)