Program wychowawczy

Program wychowawczy „Ja i inni – funkcjonowanie w świecie społecznym” – głównym celem programu wychowawczego Przedszkola nr 106 jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl