Terapeutyczna rola poezji i literatury

Projekt Terapeutyczna Rola Poezji i Literatury skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Potrzeba realizacji projektu wynika z wyników diagnozy rozwoju mowy dzieci, zasobu słownictwa, obserwacji wychowawców. Stwierdzamy ubogi słownik, trudności z wyrażaniem swoich emocji u wielu naszych wychowanków, co jest spowodowane spędzaniem wielu godzin przed telewizorem, komputerem, brakiem systematycznego, głośnego czytania dzieciom w domu.

Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do dzieci oraz rodziców. Włączenie rodziców w działania wynikające z realizowanego projektu pozwoli na ujednolicenie procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Udział w spotkaniach autorskich dzieci z Przedszkoli nr 81, 95 oraz Szkoły Podstawowej nr 114 wpłynie pozytywnie na wymianę doświadczeń i integrację środowiskową.

Wszystkie działania wynikające z realizowanego projektu będą na bieżąco monitorowane, a ewaluacja obejmować będzie wszystkie jego etapy.

Realizacja tego projektu wpłynie na swobodną ekspresję słowną dzieci i nabycie umiejętności komunikowania się, uwrażliwi na piękno języka ojczystego, rozwój myślenia twórczego.

Celem projektu jest:
 wychowanie przez sztukę
 wspomaganie rozwoju dziecka w różnych aspektach – w tym mowy
 edukacja poetycka, kształcenie poetyckie (ujawnianie potencjalnych zdolności, talentów)
 inspirowanie zainteresowań poetyckich
 uwrażliwianie na piękno języka polskiego
 zainteresowanie procesem tworzenia własnej, niekonwencjonalnej poezji przez dzieci
 diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się, problemów emocjonalnych
 terapia trudności dydaktyczno-wychowawczych poprzez poezję i literaturę
 budowanie relacji nauczyciel – dziecko – rodzic
 poszerzenie świadomości i wiedzy rodziców na temat wpływu  codziennego, głośnego czytania dzieciom na wychowanie zdrowego emocjonalnie, kulturalnego, mądrego człowieka
 integracja środowiskowa

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Error gathering analytics data from Google: Not FoundLiczba odsłon: (ostatnie 30 dni)