tel/faks (022) 679-67-99 sekretariat@przedszkole106.pl

Misja

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy wymarzone miejsce dla każdego dziecka.

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

WRZESIEŃ
 • 18.09.2020 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • 23.09.2020 – Pierwszy dzień jesieni, Bal na powitanie jesieni
 • 28.09.202 – Laboodkrywcy – warsztaty online
PAŹDZIERNIK
 • 05.10.2020 – Dzień zwierząt
 • 14.10.2020 – Dzień naszej Pani
 • 29.10.2020 – Labo Odkrywcy – warsztaty online
 • 29.10.2020 – Pasowanie na przedszkolaka
PAŹDZIERNIK
 • 05.10.2020 – Dzień zwierząt
 • 14.10.2020 – Dzień naszej Pani
 • 29.10.2020 – Labo Odkrywcy – warsztaty online
 • 29.10.2020 – Pasowanie na przedszkolaka
LISTOPAD
 • 05.11.2020 – Święto postaci z Bajek
 • 10.11.2020 – obchody Dnia Niepodległości
 • 20.11.2020 – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • 25.11.2020 – Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • 30.11.2020 – Zabawy andrzejkowe
 • 19.11.2020 – Labo Odkrywcy – warsztaty online
GRUDZIEŃ
 • 04.12.2020r. godz. 13.15 – spotkanie z Mikołajem
 • 14.12..2020 – Razem na Święta – akcja
 • 15.12.2020 – Świąteczne warsztaty muzyczne
 • 16.12.2020 – Uroczysty, świąteczny obiad
 • 17.12.2020 – Labo Odkrywcy – warsztaty online
STYCZEŃ
 • 18.01.2021 – Dzień Kubusia Puchatka
 • 21.01.2021 – Dzień Babci
 • 22.01.2021 – Dzień Dziadka
 • 28.01.2021 -Labo Odkrywcy – warsztaty online
LUTY
 • Bal karnawałowy pt. W krainie szczęścia z pokazami chemicznymi szalonego
 • Ambrożego
 • 01.02.2021 – Gr. Słoneczka
 • 02.02.2021 – Gr. Misie
 • 03.02.2021 – Gr. Żabki
 • 03.02.2021 – Gr. Wiewiórki
 • 04.02.2021 – Gr. Motylki
 • 04.02.2021 – Gr. Biedronki
 • 12.02.2021 – Dzień życzliwości w przedszkolu
 • 26.02.2021 – Labo Odkrywcy – warsztaty online
MARZEC
 • 03.03.2021 – Szpital Pluszaka – warsztaty z ratownikiem medycznym
 • Teatr Guliwer – spektakl teatralny online pt. Ale kino – kolaż klasyki poezji dla dzieci w muzycznej oprawie.
 • 22.03.2021– Żegnaj zimo – witaj wiosno. Zabawy z Marzanną w ogrodzie przedszkolnym
 • 25.03.2021 – Labo Odkrywcy – warsztaty
 • 26.03.2021 – Wielkanocne warsztaty plastyczne
 • 29.03.2021 – Uroczysty, wielkanocny obiad
 • 30.03.2021 – Dzień jajka
 • 31.03.2021 – Wielkie poszukiwanie małego zajączka. Szukanie koszyczków i jajek w ogrodzie przedszkolnym
KWIECIEŃ
 • 08.04.2021 – Optymistyczny bal na powitanie wiosny
 • 12.04.2021 – Dzień czekolady
 • 23.04.2021 – Światowy dzień książki – Akcja pt. „Co z tą książką….?
 • 24.04.2021 – Ziemia to nasza planeta, Dzień Ziemi
 • 29.04.2021 – Labo Odkrywcy – warsztaty
MAJ
 • 03-07.05.2021 – Tydzień Czytania Dzieciom
 • 04.05.2021 – Labo Odkrywcy – warsztaty
 • 10.05.2021 – Dzień optymizmu, bal – zabawy integracyjne
 • 21.05.2021 – Dzień Praw Zwierząt
 • 26.05.2021 – Dzień Mamy
 • 27.05.2021 – Wycieczka do Stajni Kaliska (gr. Żabki, gr. Motylki)
CZERWIEC
 • 31.05.2021 – Wycieczka do Stajni Kaliska (gr. Misie, gr. Biedronki) ⃰
 • 01.06.2021 – Wycieczka do Stajni Kaliska (gr. Słoneczka, gr. Wiewiórki ⃰
 • 08.06.2021. godz. 14.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego gr. Żabki
 • 08.06.2021 godz. 15.30 – uroczyste zakończenie roku gr. Motylki
 • 10.06.2021 godz.14.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego gr. Misie
 • 10.06.2021 godz.15.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego gr. Biedronki
 • 15.06.2021godz. 15.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego gr. Słoneczka
 • 17.06.2021 godz. 15.30 – Pożegnanie Starszaków, uroczyste zakończenie roku szkolnego gr. Wiewiórki
 • 21.06.2021 – powitanie lata, plener malarski – Lato w ogrodzie
 • 23.06.2021 – Dzień Taty
 • 25.06.2021 – Labo Odkrywcy – warsztaty

Przedszkole w szkole - rekrutacja

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, a także do oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych.
Zapewne część z Rodziców stanie przed dylematem wyboru posłania dziecka do oddziału „0” – znajdującego się w szkole potocznie nazywanego „zerówką szkolną” lub przedszkolną. Niezależnie od wyboru – szkoły czy przedszkola – macie gwarancję pozostawienia dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej i empatycznej kadry, odpowiednio przygotowanej do prowadzenia zajęć.

Wirtualne Dni Otwarte w szkołach Targówka

 • zorganizowane w formule online przez szkoły podstawowe według harmonogramu;
 • harmonogram udostępniony będzie na stronach internetowych szkół oraz przedszkoli;
 • linki do spotkań online znajdziecie Państwo na stronach internetowych szkół

Rekrutacja 2021/2022

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych. Harmonogram i kryteria rekrutacji (w tym kryterium dochodowe) znajdziesz.

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00

 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna i wyrównawcza z wybranymi dziećmi, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

8:00 – 13:00

Realizacja treści podstawy programowej

8.00 – 8.15

 Zabawy dowolne

8.15 – 8.45

Zabawy dydaktyczne, wprowadzenie nowych gier i zabaw, utrwalanie wierszy i piosenek. Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.15

 Czynności higieniczne , śniadanie

9.15 – 9.45

 Zajęcia kierowane, inspirowane przez nauczyciela z zakresu mowy, myślenia, wrażliwości estetycznej, ćwiczenia gimnastyczne – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

9. 45 – 10.30

 Zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań

10.30 – 10.45

 II śniadanie, czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia na dwór

10.45 – 11.45

 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery i obserwacje przyrodnicze

11.45 – 12.00

 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.00 – 12.30

 Obiad

12.30 – 13.00

 Czynności higieniczne, odpoczynek( dzieci 3,4 letnie), pomoc psychologiczno – pedagogiczna

13.00 – 14.30

 Zajęcia dodatkowe – zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, gry i zabawy z całą grupą.

14.30 – 15.00

 Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, podwieczorek

15.00 – 17.00

 Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Prace porządkowe z kącikach zainteresowań, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Nasze programy

Projekt „1, 2, 3 play match with me”

Od 01.09.2018r realizujemy projekt „1, 2, 3 play match with me” w ramach programu Erasmus+.  Celem projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci z wykorzystaniem m.in. metody Świat liczb Willy’ego oraz Pedagogiki Froebla. Zakłada on  naukę poprzez zabawę, działanie na konkretach i ćwiczeniach praktycznych. Poprzez doświadczenia dzieci rozwijają myślenie, tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności z zakresu edukacji matematycznej. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych.

Program Edukacji Ekologicznej

Program Edukacji Ekologicznej – podejmujemy liczne inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej. W pracy wychowawczo – dydaktycznej realizujemy zagadnienia, które pozwalają dzieciom poznawać świat, bliższe i dalsze otoczenie, zdobywać doświadczenia z zakresu ekologii. Bogactwo i różnorodność drzew, krzewów i kwiatów w ogrodzie przedszkolnym umożliwiają odpoczynek i edukację ekologiczną o każdej porze roku.

Program „Będę czytać”

Program „Będę czytać” – celem programu jest prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia przez dzieci umiejętności czytania, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, odkrywania własnych możliwości oraz przeżywania radości z odnoszonych sukcesów. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem m.in.: Odimiennej  metody nauki czytania dr I. Majchrzak.

Program adaptacyjny Przedszkola nr 106

Głównym celem jest tworzenie sprzyjających warunków dla prawidłowej adaptacji dziecka w przedszkolu. Zmniejszanie stresu związanego z adaptacją poprzez wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dziecka. Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu zasad funkcjonowania placówki. Nawiązanie serdecznego kontaktu na linii rodzic – dziecko – nauczyciel. Wspieranie rodziców oraz przygotowanie ich do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, służenie pomocą – nauczyciel, logopeda, psycholog.

Optymistyczne Przedszkole

Optymistyczne Przedszkole– ogólnopolski program autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot. Program ma na celu rozwijanie dziecięcych talentów, zainteresowań, rozwijanie w dziecku optymizmu i poczucia własnej wartości, uczenie życzliwości i empatii, uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, tworzenie okazji do budowania konstruktywnych relacji.

Program Powszechnej Dwujęzyczności

Program Powszechnej Dwujęzyczności – w  naszym przedszkolu realizowany jest program „Dwujęzyczne Dzieci”. Program ten oparty jest na kursach języka angielskiego opracowanych przez Claire Selby „Baby Beetles” i „Tom And Keri”.

Program profilaktyczno – wychowawczy Przedszkola nr 106 Umiem, wiem, potrafię…..funkcjonowanie dziecka w środowisku społecznym

Program profilaktyczno – wychowawczy Przedszkola nr 106  Umiem, wiem, potrafię…..funkcjonowanie dziecka w środowisku społecznym – głównym celem programu jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego “Ja”. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Ogólnopolski program „Dziecięca kraina kreatywności”

Ogólnopolski program „Dziecięca kraina kreatywności”– celem programu jest rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia dzieci, wspieranie rozwoju intelektualnego, organizowanie sytuacji i możliwość ciągłego odkrywania.

„Baby Beetles”

„Baby Beetles”– ten zestaw jest z założenia pierwszym etapem na drodze ku dwujęzycznej przyszłości. Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Kurs zbudowany jest z 4 części. Każda z nich reprezentowana jest przez innego bohatera, który przedstawia inną sferę dziecięcego świata, a co za tym idzie – słownictwo. „Tom and Keri” – to serial animowany do nauki angielskiego stworzony specjalnie z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, które śledząc przygody bohaterów przedstawione w atrakcyjny, prosty sposób, bez trudu, zupełnie naturalnie przyswajają nowy język. Zapoznają się z podstawowym, dostosowanym do wieku słownictwem i strukturami gramatycznymi. Program daje im szansę opanowania 500 wyrazów i zwrotów angielskich.

Wybierz grupę

Grupa Żabki

Jesteśmy jedną z najmłodszych grup w naszym przedszkolu, ale bardzo dzielną i energiczną. Interesuje nas otaczający świat. Poprzez zabawę uczymy się liczyć, poznajemy kolory, nazwy zwierząt, pór roku, miesięcy i wszystko to, co przyda nam się w życiu. Na co dzień ćwiczymy gimnastykę, bawimy się muzyką na zajęciach rytmiki, oczywiście nie zapominamy o drzemce, która dodaje nam energii na dalszą część dnia. Z przyjemnością słuchamy bajek, które czytają nam nasze panie oraz muzyki relaksacyjnej, pozwalającej odpoczywać. Każdego dnia – poznajemy świat, bawimy się, śpiewamy piosenki, uczymy się wierszyków. Lubimy zabawy na naszym placu zabaw, gdzie są huśtawki, zjeżdżalnie i dużo miejsca do biegania.

Kliknij żeby otworzyć stronę grupy

Grupa Motylki

To My – maluszki z grupy “Motylki”. Jesteśmy pierwszy rok w przedszkolu i bardzo nam się tu podoba. Wszyscy bardzo się polubiliśmy.
Jesteśmy ciekawi świata a przedszkole nam pomaga w tym aby go poznać.
Uczymy się razem, bawimy i pracujemy, co wcale nie jest takie łatwe.
Interesujemy się wszystkim co nas otacza. Dużo czasu spędzamy na wspólnej zabawie ale lubimy też różne zajęcia, które organizują nam nasze Panie – Pani Sylwia i Pani Emilka. Tu, w przedszkolu uczymy się słuchać uważnie, malować, rysować, lepić z plasteliny, liczyć i wielu innych rzeczy. W naszej grupie pracuje również p. Magda, która zawsze chętnie we wszystkim nam pomaga.

Kliknij żeby otworzyć stronę grupy

Grupa Misie

Do grupy „Misie” uczęszczają dzieci czteroletnie.
Naszym podopiecznym zapewniamy warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno – społecznych. Wykorzystujemy aktywne metody pracy, stosujemy różnorodne, atrakcyjne środki dydaktyczne, wykorzystujemy sprzęt multimedialny.
Pracując z dziećmi dbamy o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
Dzieci w naszej grupie są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw, jak i zajęć. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.
W naszej codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej dbamy o rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu. Rozwijamy aktywność twórczą, uczymy współdziałania w zespole, zapewniamy możliwość samorealizacji i osiąganie sukcesów.

Kliknij żeby otworzyć stronę grupy

Grupa Biedronki

Biedronki to grupa pięcioletnich, wesołych i kreatywnych przedszkolaków. Wraz z
nauczycielkami tworzą zespół pełen empatii i zrozumienia.
Dzieci zawsze entuzjastycznie reagują na nowe zabawy i aktywności proponowane przez wychowawców. Nasi podopieczni w czasie pobytu w przedszkolu rozwijają zwoje zainteresowania:
artystyczne, ekologiczne, plastyczne, matematyczne, wzbogacają wiedzę na temat środowiska przyrodniczego.
W pracy z dziećmi wykorzystywane są aktywne metody pracy, m.in.: metoda projektu, pedagogika zabawy oraz glottodydaktyka .
Biedronki znają i przestrzegają zasady panujące w przedszkolu. Chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola poprzez udział w uroczystościach oraz akcjach.

Kliknij żeby otworzyć stronę grupy

Grupa Słoneczka

Cześć! To my – grupa „Słoneczka”.
Wychowawcami grupy „ Słoneczka” są Pani Marzena i Pani Sylwia.
Wspólnie bawimy się, uczymy i odkrywamy świat. Chętnie śpiewamy i tańczymy, lubimy też tworzyć kolorowe prace plastyczne. Ogromną radość sprawiają nam spacery i zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego. Jak na starszaków przystało staramy się być ostrożni, tak żeby nie skrzywdzić kogoś ani siebie podczas zabawy. Bardzo się cieszymy, że tworzymy wesołą i zgraną grupę. Lubimy nasze przedszkole, w którym odkrywamy tajemnice otaczającego świata.

Kliknij żeby otworzyć stronę grupy

Grupa Wiewiórki

W tym roku szkolnym jesteśmy już najstarszą grupą w
przedszkolu. Miło nam tu mija czas w trakcie zabaw i zajęć organizowanych przez nasze
panie nauczycielki. Lubimy śpiewać, tańczyć, malować, lepić z plasteliny ale też wykonywać
zadania w kartach pracy. Codziennie poszerzamy swoją  wiedzę i umiejętności. Przed nami
bowiem ważne wyzwanie – wkroczenie w świat liter i liczb. Jesteśmy ciekawi świata. Wiele
radości sprawiają nam też zabawy na powietrzu w naszym ogrodzie przedszkolnym. W
przyjaznej atmosferze przygotowujemy się do roli ucznia.

Kliknij żeby otworzyć stronę grupy

Skip to content