tel/faks (022) 679-67-99 sekretariat@przedszkole106.pl

O nas

Przedszkole nr 106 znajduje się przy ul. Trockiej 4 w Warszawie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00. Pracujemy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w sześciu grupach. Dzieci objęte są opieką logopedy oraz psychologa. Oferujemy dzieciom zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane w naszej kuchni, zapewniamy stały dostęp do wody pitnej. Budynek przedszkola otacza zadbany ogród oraz nowy plac zabaw ze ścieżką integracji sensorycznej. Dzieci czerpią radość z zabaw na świeżym powietrzu. Zapewniamy wszystkim dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Uwzględniamy indywidualne możliwości każdego dziecka. Uczymy – bawiąc, inspirujemy dzieci do rozwijania zainteresowań, wyobraźni i zdolności. Każdemu dziecku stwarzamy wiele okazji do odnoszenia sukcesów na miarę jego możliwości. Rozwijamy w dzieciach optymizm i poczucie własnej wartości. Aktywność twórczą dzieci doskonalimy stosując różnorodne formy zajęć: zajęcia i zabawy rozwijające własną inwencję dziecka, zabawy tematyczne, badawcze; spacery i wycieczki, zajęcia organizowane i dowolne, zabawy ruchowe i integracyjne. Nauczyciele w pracy z dziećmi wykorzystują interaktywne pomoce dydaktyczne: magiczny dywan, tablicę multimedialną oraz komputery, materiały edukacyjne: gry dydaktyczne, przyrządy badawcze, filmy. Zajęcia z dziećmi organizowane są zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Mocną stroną pracy naszego przedszkola jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Niektórzy nauczyciele posiadają podwójną specjalizację, a jednocześnie doskonalą umiejętności korzystając z różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Są otwarci na nowe wyzwania i chętnie podejmują interesujące zadania i inicjatywy.

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci, na życzenie rodziców organizujemy we wszystkich grupach zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

•        zajęcia rytmiczno – umuzykalniające

•        gimnastyka korekcyjna

•        język angielski

•        religia (za zgodą rodziców)

Uczestniczymy w wielu akcjach, kampaniach, konkursach m.in.:

•        Dzień bez zabawek

•        Dzień zdrowego jedzenia

•        Sprzątanie Świata

•        Święto Pluszowego Misia

•        Ogólnopolski Dzień  Optymistycznych Przedszkoli

•        Dzień pieczonego ziemniaka

•        Varsavianistycza szkoła

•        Konkursy dla dzieci (plastyczne, recytatorskie, wokalne, taneczne)

•        Kampania Cała Polska czyta dzieciom

Skip to content