tel/faks (022) 679-67-99 sekretariat@przedszkole106.pl

Program adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY
dla dzieci trzyletnich

Procesowi adaptacji podlegamy wszyscy na wielu etapach swojego życia zmieniając wielokrotnie środowisko, które nas otacza. Wymaga to od nas ciągłego używania i rozwijania mechanizmów adaptacyjnych. Ta umiejętność przystosowania się do nowych warunków wiąże się ściśle z przystosowaniem wewnętrznym tj. z dobrym samopoczuciem jednostki, poczuciem szczęścia, satysfakcji życiowej, samorealizacji. Ale procesowi temu towarzyszy nieodłącznie lęk przed nieznanym oraz konieczność pokonania nieraz wielu trudności. Wszystkim tym procesom podlegają także dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola Trudności w przystosowaniu się dzieci trzyletnich do przedszkola mają różny stopień nasilenia i różny czas trwania. Zdaniem psychologów dojrzałość przedszkolna jest równoznaczna z osiągnięciem takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego oraz społeczno – emocjonalnego, jaki pozwala mu na pozostanie kilka godzin codziennie pod opieką personelu przedszkola i współuczestniczenie w zajęciach tam prowadzonych. Wyrazem adaptacji małego dziecka do przedszkola jest umiejętność zaspokojenia w tym środowisku potrzeb własnych oraz zdolność do spełniania stawianych wymagań..
To czy adaptacja dziecka do przedszkola powiedzie się zależy więc od wielu czynników m.in. od fazy rozwojowej dziecka, jego indywidualnych zdolności adaptacyjnych oraz właściwości samego środowiska, do którego ma się ono przystosować.
Pierwsze dni w przedszkolu dla wielu maluchów są po prostu trudne, gdyż wiążą się z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa oraz przytłaczającą ilością nowych bodźców. Rozstanie z mamą, nieznana pani, która przez wiele godzin ją zastępuje, posiłki inne od tych, które podawała mama, leżakowanie, samodzielne ubieranie, korzystanie z toalety… Wszystko to może wzbudzić w dziecku niepokój, lęk a czasem niechęć do przedszkola. Dlatego tak ważna jest troska o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdego dziecka, które przekracza próg placówki przedszkolnej. Podczas procesu adaptacji konieczna jest współpraca trzech podmiotów: rodziców, dziecka oraz pracowników placówki. W wyniku tego współdziałania dziecko otrzymuje przygotowanie do zmiany oraz wsparcie emocjonalne.

Standardy przedszkola dot. współpracy z rodzicami:

• Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka oraz współpraca z rodzicami w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć przedszkolnych.
Założenia programu:
• respektowanie praw dziecka-zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa
• zapoznanie i oswajanie się dzieci z nowym otoczeniem w obecności rodziców
• tworzenie relacji rodzic-nauczyciel opartych na wzajemnym zaufaniu
• doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

Cele programu

• Głównym celem jest tworzenie sprzyjających warunków dla prawidłowej
• adaptacji dziecka w przedszkolu,
• Zmniejszanie stresu związanego z adaptacją poprzez wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa
dziecka,
• Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu zasad funkcjonowania placówki,
• Nawiązanie serdecznego kontaktu na linii rodzic – dziecko – nauczyciel
• Wspieranie rodziców oraz przygotowanie ich do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, służenie pomocą – nauczyciel, psycholog.

Harmonogram działań – zawierający opis działań realizowanych w ramach programu adaptacyjnego, terminy kolejnych etapów oraz osoby biorące w nich udział:

Zaproszenie do placówki – czerwiec

Pierwsze zebranie informacyjne dla rodziców – czerwiec

Piknik Rodzinny – czerwiec

Opracowanie kilku scenariuszy do przeprowadzenia spotkań integracyjnych o różnej tematyce.

Cykl spotkań integracyjnych dla dzieci i rodziców – czerwiec, wrzesień- ok. 4spotkań (spotkania adaptacyjne)
Pierwsze spotkania – wrzesień

Zebranie z rodzicami we wrześniu – pierwszy tydzień września

Ankiety ewaluacyjne dla rodziców

Jak mogę pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

Wiemy, że napięcie emocjonalne wywołane utratą bezpieczeństwa (rozstanie z rodzicami)
w dużym stopniu dezorganizuje czynności poznawcze, obniża również sprawność motoryczną. Dziecko uczy się więc nowych zachowań w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Jednocześnie przedszkole oczekuje aby dziecko choć w zadowalającym stopniu miało opanowane czynności samoobsługowe takie jak:

• samodzielne jedzenie łyżką i umiejętność gryzienia,
• mycie rąk mydłem i wycieranie ich,
• komunikowanie potrzeb fizjologicznych
• czynności higieniczne przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – umiejętność zdjęcia
i podciągnięcia majteczek, korzystanie z papieru toaletowego,
• zdejmowanie i wkładanie podstawowych części garderoby,
• rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych,
• wycieranie nosa,
• w miarę rytmiczne chodzenie po schodach przy poręczy.
• znajomość swojego imienia i nazwiska

Dziecko nabywa tych sprawności w rodzinie na skutek treningu. Prosimy więc o pomoc i ćwiczenia tych czynności. Zapewniamy, że mniej samodzielne dziecko nie zostanie pozostawione samo sobie, ale im bardziej jest ono samodzielne, tym mniej zależne jest od pomocy dorosłych.
JAK POMÓC DZIECKU PRZETRWAĆ PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU?

Szanowni Rodzice!

Debiut w przedszkolu to niełatwa sprawa! Malucha czekają poważne zmiany w życiu, często trudne do zaakceptowania. Ale to, co nowe, wcale nie musi być niedobre. Do trudnych sytuacji trzeba po prostu dziecko i siebie przygotować:

• W miarę możliwości bądźcie spokojni i zdecydowani. Wasz niepokój może udzielić się dziecku.
• Dajcie dziecku ukochaną maskotkę do przedszkola.
• Powiedzcie dziecku kiedy i kto po nie przyjdzie.
• Zapewnijcie je o Waszej miłości oraz o tym, że nie zostaje tu do nocy i że na pewno je odbierzecie.
• Pożegnajcie się z dzieckiem już w szatni, szybko i bez łez, nie przedłużajcie rozstania i nie wracajcie jeszcze raz je ucałować.
• Przyjdźcie po dziecko punktualnie i wręczcie mu mały prezent z okazji zostania przedszkolakiem.
• Chwalcie dziecko za jego dzielność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji.
• Jeżeli dziecko płakało, powiedzcie mu, że wszyscy ludzie denerwują się trochę i boją robiąc coś pierwszy raz, ale po kilku dniach czują się pewniej – tak będzie i teraz.

Propozycje działań i zabaw integracyjnych:

• Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola – szatnia (wyjaśnienie funkcji i zasad korzystania z szatni, poznawanie swoich znaczków, nazywanie ich.
• Przedstawienie sali i kolorowych zabawek oraz łazienki: dowolne zabawy wybraną zabawką, zachęcanie rodziców do zabawy z dzieckiem.
• „Przejażdżka pociągiem po ogrodzie”- oprowadzenie dzieci i rodziców po ogrodzie, oglądanie sprzętów terenowych i zabawek, objaśnienie zasad bezpiecznej zabawy.
• „Zabawy z wiatrem”- wykorzystanie wiatraczków, baloników, małych latawców, baniek mydlanych – aktywny udział rodziców podczas zabawy na świeżym powietrzu.
• Zabawy integracyjne w sali: „ Naśladujemy Panią”- powtarzanie przez grupę gestodźwięków; tupanie, klaskanie, pstrykanie, podskoki tzw. ECHO,
• Zabawy ruchowe pt. „Balonik”, „ Stary niedźwiedź”, „Krasnoludki”,…
• „Mam na imię Ola”- zabawa integracyjna z „optymistyczną” piłeczką, wysłuchanie wiersza: „Po raz pierwszy do przedszkola, razem z mamą idzie Ola,
Już przedszkole, sprawa prosta, tu bez mamy mogę zostać”.
• Zabawa w kole z piosenką „ Tu jedną mam rączkę”.
• Zabawy logopedyczne z logopedą – ćwiczenie języka, ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na piórka, płatki, piłeczki pingpongowe,
• Zabawy plastyczne: Wykonanie miseczki dla misia z masy solnej, malowanie jej farbami, kolorowanie kredkami piłek wyciętych z kartonu – chwalenie dzieci, prezentacja prac.
• „ Słodki deser”- zachęcanie dzieci do pierwszego posiłku w przedszkolu
• „Moja ulubiona bajka”- słuchanie fragmentów bajek w interpretacji nauczyciela lub chętnego rodzica.
• „Zabawy przy muzyce”- tańce integracyjne z udziałem pani prowadzącej tańce w placówce,
• Zabawy na sprzęcie SI, z chustą animacyjną oraz w basenie z piłeczkami.

Opracowała IWONA MAJCHROWSKA

Skip to content